Projekty i wdrożenia 

z wykorzystaniem Design Thinking, Service Design, Lean Startup, Agile i wielu innych narzędzi uzupełniających. 

Oferujemy pełne wsparcie w procesach projektowania i wdrożenia jako konsultantanci i moderatorzy procesu. Projekty obejmują analizę i badania, wywiady, warsztaty strategiczne, szkolenie moderatorów, projektowanie rozwiązań, budowanie prototypów, testowanie i kolejne iteracje aż po wdrożenie.  W ramach projektu powoływany jest interdyscyplinarny zespół wewnątrz firmy. Współpracujemy także z zarządem i wszystkimi interesariuszami projektu, aby zapewnić wielość perspektyw i co-creation. Każdy z takich procesów projektowych zaprojektowany jest pod potrzeby i cele danej firmy czy instytucji.

 

Nowe wyzwania?

warto skorzystać z naszego wsparcia, jeśli potrzebujesz:

 • Zbadać potrzeby, przeprowadzić wywiady, zidentyfikować obszary do udoskonaleń w firmie i w zespołach
 • Podnieść zaangażowanie i współpracę zespołową poprzez współtworzenie rozwiązań, tzw. co-creation z różnymi interesariuszami projektu, np. pracownikami, klientami i partnerami firmy 
 • Zorganizować warsztaty strategiczne, dookreślić wizję, wartości i cele dla organizacji i zespołów
 • Zmapować procesy w organizacji i ścieżkę klienta, zaprojektować nowe lub udoskonalanie już istniejące
 • Zrobić przestrzeń dla innowacji, kreatywności i wdrożyć kulturę Design Thinking w firmie
 • Stworzyć nowe proukty i usługi lub udoskonalić już istniejące
 • Zaprojektować nową oferty sprzedażową lub sposób dotarcia do klientów
 • Poprawić doświadczenia klientów i obsługi klienta
 • Stworzyć model biznesowy (Business Model Canvas) lub propozycję wartości (Value Proposition)

Dlaczego warto?

Wg badań instytutu badawczego Forrester przeprowadzonych wśród kilkudziesięciu firm zastosowanie Design Thinking przyniosło:  

 • 2x szybsze wprowadzenie produktu na rynek
 • 75% mniej czasu na design produktów
 • 33% mniej czasu na development produktów
 • 50% mniej nietrafionych produktów i ponownej pracy
 • 300% ROI 

 

Nadal nieprzekonany/a?

 • Design thinking staje się ważnym trendem w HR, aż 71 % firm, które wdrożyły design thinking deklaruje pozytywny wpływ na wewnętrzną kulturę organizacyjną i pracę zespołową
 • Wysoka wdrażalność pomysłów wygenerowanych tą metodą, „ready to use”
 • Wg Global Human Capital najszybciej rosnące organizacje (min. 10% rocznie) – 2x częściej stosują Design thinking
 • Ww. raport mówi również o wzroście satysfakcji i produktywności dzięki zastosowaniu DT
 • Prawie 80% menadżerów przyznaje, że DT to dla nich ważny lub bardzo ważny temat.
 • Wg DMI (Design Value Index) Design-driven organization (gdzie design ważną częścią strategii) w ciągu ostatnich 10 lat uzyskały o 228% lepsze wyniki
 • W organizacjach w których HR odgrywa znaczącą rolę DT jest stosowany 5 x częściej
 • Dobrze wdrożony DT w firmie to wyższe zaangażowanie pracowników, satysfakcja i produktywność.

 

Zadaj pytanie lub umów się na rozmowę

 

Kontakt

ul.Dolna 17/32,
00-773 Warszawa
+48 608 095 367
anna.zakowska@inspiregroup.pl